Hose Clapm (Đai kẹp)

Trong kho

Đặc tính

  • Chủng loại: Đai kẹp tròn
  • Kích thước:
  • 65-89 mm
  • 46-70 mm