Universal Pipe Straps (Dây đai ống phổ thông)

Trong kho

Đặc tính

Chủng loại: Pipe strap (Đai ống)

Kích thước: 1 ½’’, 3/4’’, 2’’, 3’’, 2 ½”,  1’’