Conduit Hanger (Kẹp ống dẫn)

Trong kho

Bảo vệ và cố định các loại ống dẫn như IMC, E.M.T. hoặc PVC